Cadru legislativ

Acestea sunt informatiile de ordin legislativ pe care trebuie sa le aveti in vedere atunci cand solicitati acordarea de servicii sociale

Ordonanta nr .68 din 28 august 2003 privind serviciile socialw,cu modificarile si completarile aduse de legea nr .515 din 28 noiembrie 2003,ordonanta nr.86 din 19 august 2004,legea nr.488 din noiembrie 2004.

Ordonanta nr.86 din 19 august 2004 pentru modificarea si completarea ordonantei nr.68 din 28 august 2003.

Legea nr.47 din 8 martie 2006 privind sistemul national de asistenta sociala.

Hotararea nr.1024 din 25 iunie 2004 ,pentru aprobarea normelor metodologice de aplicarea a prevederii Ordonantei Gurvenului nr 68 din 2003 privind serviciile sociale,precum si a metodologiei de acreditare a furnizorilor de servicii sociale,art 1,anexa1,abrogate de H>G> nr 593/2005,art 12,alineatul 2 ,modificat prin H>G> nr.723/2006.

Ordinul nr.383 din 6 iunie 2005 pentru aprobarea standardelor generale de calitate privind servicii sociale si a modalitatii de evaluare a indeplinirii acestora de catre furnizor.

Hotararea nr.539 din 9 iunie 2005 pentru aprobarea nomenclatorului institutiilor de asistenta sociala si a structurii orientatve de personal,a regulamentului cadru de organizare si functionare  a institutiilor de asistenta sociala si a normelor metodoligice de aplicare a prevederilor ordonantei guvernului nr.63 din 2003 privind serviciile sociale cu modificari si completari aduse de hotararea nr.1007 din 1 septembrie 2005.

Legea asistentei sociale nr 292 din 20 decembrie 2011 care reglementeaza cadrul general de organizare,functionare si finantare a sistemului national de asistenta sociala in Romania.

Legea nr 17 din 6 martie 2000 privind asistenta sociala a persoanelor varsnice cu modificarile si completarile aduse de ordonanata de urgenta  nr 118 din 2008,legea nr 270 din 2008 si ordonanta de urgenta nr 43 din 2010.

Ordinul nr.197 din 1 noiembrie 2012 privind asigurarea caliatii in domeniul serviciilor sociale cu modificarile si completarile aduse in ordonanta nr 84 din 2012.